Muamalah – Bagi seorang muslim, istilah muamalah nampaknya bukan persoalan yang asing didengar telinga. Seringkali istilah tersebut terhubung dengan segala